Anette Karolina Westin

Född och uppvuxen i Luleå. Efter studentexamen begav jag mig ut i världen, först till Toronto i Kanada för att arbeta på en svensk kanadensisk tidskrift. Sedan turnerade jag med den internationella organisationen Up With People och tillbringade en tid i Afrika.  Jag har levt ett händelserikt liv både yrkesmässigt och privat vilket jag nu använder mig av i mitt skrivande. Min skrivarstuga ligger numera vid kanten av sjön Lillkorsträsk utanför Älvsbyn i Norrbotten. 

Att skriva denna roman har varit ett lagarbete där jag ägnat flera år till forskning och granskning av källmaterial för att komma så nära jag bara kunde till vad som verkligen hände mina huvudpersoner Charlotta och Pehr. 

Du får inte älska mig som boken heter är min första egna roman, men jag har publicerat både kortare och längre texter på uppdragsbasis. 

Fokus i mitt skrivande är verkliga människors öden och att hjälpa avlidna personer få upprättelse i historiebeskrivningen. 

När jag mötte adelsfröken Charlotta Palbitzki  mer känd som "Spöket på Julita" under en rundvandring på Julita gård i Södermanland kände jag att det fanns något som inte stämde med berättelsens tolkning av vem Charlottas stora kärlek,  Pehr Hofverberg, verkligen var. 

Löftet jag gav till Charlotta att söka svar på varför hon inte fick frid i sin grav kom snabbt att även handla om att återupprätta Pehr Hofverbergs heder. Utan att kolla upp fakta hade prästsonen från Berg strax norr om Svennstavik fått oförtjänt dåligt rykte.