I Västerås tidning 2015-10-21 (sidan 12) finns ett reportage om Hälsomässan den 24-25 oktober.

Här nedan finns en avskrift av reportaget.

 

En mässa för ett ökat välmående

Öppna ditt sinne och kom till årets Hälsomässa den 24-25 oktober i Växhusets lokaler.

Hälsomässan Corpus et spiritus ger en möjlighet för allmänheten att prova på alternativa behandlingsmetoder och möta intuitiva personer.

- Syftet är att lyfta fram alternativterapeuter och alternativmedicin som ska ses som ett komplement, inte en ersättning, till den traditionella sjukvården, säger Eeva-Kaarina Ahlström, arrangör av Hälsomässan.

Healers och medier

Hälsomässan hålls för tredje gången i Växhusets lokaler på Viktor Larssons Plats 1 i centrala Västerås.

- Mässan riktar in sig på hälsa och välmående och då ingår även den mentala hälsan, säger Eeva-Kaarina Ahlström.

- Människor söker sig till healers, medier och andra terapeuter när sjukvården inte räcker till och jag tycker att man ska komma hit med ett öppet sinne och se vad som erbjuds.

Eeva-Kaarina säger att det finns stora samhällsvinster att uppnå med en öppnare inställning till alternativa behandlingsformer.

- Inte minst i eftervården, vilken är svårt eftersatt i vårt samhälle, säger hon. Akupunktur, massage, yoga och qigong accepteras redan som komplement till den traditionella sjukvården, men det finns mer att hämta inom alternativmedicin.

- Det finns till exempel forskningsrapporter som visar hur healing kan påskynda sårläkning, men mer forskning krävs naturligtvis till dessa komplementära metoder, säger Eeva-Kaarina.

Under mässan finns utställare som arbetar med kroppsvård och personlig- och andlig utveckling. Det finns även tillfälle att handla hälsoprodukter och annat som främjar välmående.

Helena Andersson

helena.andersson@vasterastidning.se