Föredrag

Lördag

Lilla föredragsrummet (Första våningen bredvid entrén)

11 - 12      Anders Wibron, Quantum Matrix, Paradigmets Medicin, gratis

12 - 13      Jan franzén, Fria frågor om andlighet, alla varelser, max 40 deltagare, 60 kr

13 - 14      Marita Pettersson, Storseans, förmedling av andekontakt, 100 kr

14 - 15      Marianne Glimmerud, Storseans, 100 kr

15 - 16      Robert Ferm, 

16 - 17      Ellinor Martinsson, Storseans, 100 kr

 

 

Söndag

Lilla föredragsrummet (Första våningen bredvid entrén)

11 - 12       

12 - 13       Robert Ferm, 

13 - 14       Ellinor Martinsson, Storseans, 100 kr

14 - 15       Marianne Glimmerud, Storseans, 100 kr 

15 - 16       Marita Pettersson, Storseans, förmedling av andekontakt, 100 kr