Redan under första timmen var det fullt med besökare, oktober 2017

Västerås, Växhuset 13 - 14 Oktober 2018

Corpus et Spiritus

Hälsomässa i Västerås

Växhuset (mitt i stan)

Viktor Larssons Plats 1
722 14 Västerås

13 - 14 Oktober 2018

lördag 10 - 18 

söndag 10 - 17

Entrè 60 kr

båda dagarna 100 kr